Yıkım Ruhsatı Nedir?
Bir yapının yıkılması için alınan izin belgesine yıkım ruhsatı denir. Yıkım ruhsatı en çok yerine yeni yapı yapılacak binaların yıkımda ve kentsel dönüşüm faaliyetlerinde kullanılır. Yıkım ruhsatı yapının bağlı olduğu belediyeden alınır.
Bir konutun yapımı için Müteahhit Yapım Sözleşmesi’nin imzalanması ne kadar önemli ve zorunlu ise, o konutun yıkımı için de Müteahhit Yıkım Sözleşmesi ve Yıkım Fenni Sorumlusu’ nun varlığı aynı derecede önemli ve zorunludur.

Yıkım Ruhsatı Nasıl Alınır?
İlk olarak yıkılacak yapının tamamen boşaltılması gereklidir. Eğer söz konusu yapının tarihi değeri varsa yıkımdan önce Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu’ndan onay alınmalıdır. Yıkımdan önce Belediye İmar Müdürlüğü’nden elektrik, su, doğalgaz vs. kesme belgeleri alındıktan sonra Fenni Sorumlu’ nun da gözetimiyle yıkım gerçekleşir.

Yıkım Ruhsatı İçin Hangi Belgeler Gereklidir ?
1- Dilekçe
2- İmar Durumu
3- Yıkımı yapılacak yapı eski ve yıkımı riskli yapıysa, yapının riskli olduğuna dair belge
4- Yapılacak olan yeni binanın imar çalışmaları
5- Mevcut binanın, elektrik, su, doğalgaz vs aboneliklerinin iptal edildiğine dair belge (TEDAŞ, İSKİ ve İGDAŞ’tan)
6- Tapu maliklerinin (mülk sahipleri) listesi
7- Hissedarların noter tasdikli muvafakatı ( Uygun görüldüğüne dair beyan)
8- Muhtardan yıkılacak yapıda kimsenin oturmadığına dair yazı
9- Belediyeye noterden, yıkım ve kazı, teknik sorumluluk taahhüdü verilmesi (Yıkım yapacak firma ve teknik sorumlu)
10- Yıkım hafriyat kamyonları için; Vilayete müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün, saat, güzergah alınması
11- Harç + Ücret makbuzu (Son aşamada istenir)
12- Binanın fotoğrafı

Yıkım ruhsatı almanız için gerekli olan sorumlu mühendisinizi Probel Mühendislik firmamızdan bulabilirsiniz. Uzman mühendis kadromuz ile yıkım ruhsatları için gerekli olan mühendislik hizmetlerini vermekteyiz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.