ENERJİ KİMLİK BELGESİ

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Enerji kimlik belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen BepTR programının kullanılarak yapıları A, B, C, D, E, F ve G arasında sınıflandırmaktadır. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.
Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur.

EKB almak için gerekli evraklar nelerdir?
• Mimari proje,
• Yapı Ruhsatı,
• EKB Beyannamesi(İletişime geçtiğinizde tarafınıza yollanacaktır) ve
• Mantolama Sözleşmesi(Binanızda Mantolama var ise)

EKB Kaç Yıl Geçerlidir ?
Belgeniz , düzenlendiği günden itibaren 10 yıl geçerlidir. 10 yılı doldurması halinde yenilenmelidir.

Yeni Bina Mevcut Bina Nedir ?
Yapılan son düzenleme ile 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yapılarda ısı yalıtımı zorunluğu getirildi. Buna göre 2011 yılından önceki yapılar mevcut bina, 2011 ve sonrası yapılar yeni bina olarak adlandırılmaktadır.

Hangi Binalar Kapsam Dışındadır ?
EKB’den muaf olan yapılar ;

  • İnşaat alanı 50 metrekarenin altında kalan yapılar.

  • Türk Silahlı Kuvvetleri , Milli Savunma Bakanlığı , Milli İstihbarat Teşkilatı ve bağlı kuruluşları

  • Kullanım süresi iki yıldan az olarak planlanmış yapılar.

  • Belediye sınırları dışında yer alan ve 1000 metrekarenin altında kalan yapılar

  • Seralar ve atölyeler,

  • Münferit olarak inşa edilip ısıtma ve soğutma ihtiyacı olmayan ahıl, ahır, depo ve ardiyeler,

  • Sanayi alanında yer alıp üretim faaliyeti gösteren binalar haricindeki tüm binalar kanun gereği Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

 

Enerji Kimlik Belgesi Alınmazsa Ne Olur?

5627 Sayılı Kanun gereği Enerji Kimlik Belgesi zorunludur. Belgenin temin edilmesi için 1 Ocak 2020 tarihine kadar zaman verilmiştir. 1 Ocak 2020 tarihinden sonra Enerji Kimlik Belgesi olmayan yapılarda alış-satış ve kiralama işlemleri yapılamayacaktır.

ENERJİ KİMLİK BELGENİZİ HEMEN OLUŞTURALIM!
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEREK ENERJİ KİMLİK BELGENİZ İÇİN TEKLİF ALABİLİRSİNİZ