ISO 17020 Akreditasyon belgesi standardı, uygunluk değerlendirmesi ve ya muayene faaliyetleri hizmeti veren bütün kuruluşlara uygulanabilir. Bu kuruluşlar A Tipi , B Tipi ve C Tipi durumundaki kuruluşları kapsar.
• A Tipi Muayene Kuruluşları: Konunun taraflarından bağımsız olan kuruluş
• B Tipi Muayene Kuruluşları: Sadece kendi ana Kuruluşlarına muayene hizmeti veren kuruluş.
• C Tipi Muayene Kuruluşları: Muayene hizmetlerini kendi ana kuruluşlarına, serbest piyasaya veya kuruluşunun dışında olan herhangi bir merciye ve tedarik muayene servisine sunan kuruluş.

TS EN ISO IEC 17024 STANDARDI

TS EN ISO IEC 17024 Uygunluk değerlendirmesi, personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartlar, standardın tam ismidir. ISO 17024 standardı personel belgelendirme yapmak isteyen veya hali hazırda gerçekleştiren kurum ve kuruluşların belgelerinin uluslararası tanınırlığını sağlamaları için şartlarını sağlamaları ve bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmeleri gereken standarttır. ISO 17024 standardı ; ISO 17025 ISO 17021 vb akreditasyon standartları gibi sertifikasyon belgelendirme kuruluşlarının uygulamalarının güvenilir, tutarlı ve karşılaştırılabilir olmasını sağlayacak şartları belirlemektedir.

TS EN ISO IEC 17024 Akreditasyon standardında hangi personel belgelendirme kuruluşları akredite olabilir?

Genel olarak tüm personel belgelendirme hizmeti- kişilere yetkinlik kazandıran eğitimler- veren kuruluşlar bu standart kapsamında akredite olabilir. Ancak eğitim ve öğrenim kuruluşları bu strandart kapsamı dışındadır.

Akreditasyon alması gereken bir kaç kuruma örnek aşağıdaki gibidir.;
• Kaynakçı belgelendirme yapan kuruluşlar
• Çeşitli standartlar için baş denetçilik eğitimi veren kuruluşlar
• Her türlü personel belgelendirme hizmeti veren kuruluşlar.

Uzman kadromuzla Akredite olmak isteyen kurumlara danışmanlık vermekteyiz.