Periyodik Muayene

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ kaldırma iletme ekipmanlarının ve basınçlı kapların periyodik kontrollerinin yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi

Yapı Teknik Raporu

Yapı Teknik Raporu sayesinde Eğitim Kurumu olarak faaliyet gösterilecek olan binaların statik olarak uygunluğunun raporlanması sağlanmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi

Mesleki Eğitim

Yönetmeliğin ekinde (Ek-1)’deki tabloda yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitim almaları zorunludur.

Ayrıntılı Bilgi

Enerji Kimlik Belgesi

5627 Sayılı Kanun gereği Enerji Kimlik Belgesi zorunludur. Belgenin temin edilmesi için 1 Ocak 2020 tarihine kadar zaman verilmiştir. 1 Ocak 2020 tarihinden sonra Enerji Kimlik Belgesi olmayan yapılarda alış-satış ve kiralama işlemleri yapılamayacaktır.

Ayrıntılı Bilgi

Yıkım Ruhsat Onayı

Yıkım ruhsatı en çok yerine yeni yapı yapılacak binaların yıkımda ve kentsel dönüşüm faaliyetlerinde kullanılır. Yıkım ruhsatı yapının bağlı olduğu belediyeden alınır

Ayrıntılı Bilgi

TS EN ISO IEC 17020 VE 17024

ISO 17020 ve 17024 Akreditasyon belgesi standardı, uygunluk değerlendirmesi ve ya muayene faaliyetleri hizmeti veren bütün kuruluşlara uygulanabilir. Bu kuruluşlar A Tipi , B Tipi ve C Tipi durumundaki kuruluşları kapsar.

Ayrıntılı Bilgi

Su Atıksu Analizi

Laboratuvarımızda Su – Atıksu numune alımlarında “TS EN ISO 5667-3 Su Kalitesi- Numune Alma- Bölüm-3: Su Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması İçin Kılavuz” (Ek-2) esas alınır.

Ayrıntılı Bilgi

Sistem Belgelendirme

Yönetim sistemleri belgelendirmesi, TS EN ISO/IEC 17021 uygunluk değerlendirme Standardında Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Amerikan Akreditasyon Kurumu IAS (International Accreditation Service – USA ) akreditasyonlarına sahip firmalar tarafından verilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi

İSG Ortam Çözümleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler çalışma ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin ölçüm yapılmasında yükümlüdür.

Ayrıntılı Bilgi

İSG Eğitimleri

İSG Eğitimlerimiz; Hijyen Eğitimi, Yüksekte Çalışma Eğitimi MEB, Yüksekte Çalışma Eğitimi İRATA, İlk Yardım Eğitimi, Temel İSG Eğitimi, Yangın Eğitimi, Yüksekte Çalışma Eğiticinin Eğitimi, Yangın Eğiticisinin Eğitimi…

Ayrıntılı Bilgi

SGK Danışmanlığı

Siz, işveren ve yöneticilerin, bu yükümlülükler çerçevesinde, mevcut ve yeni süreçlere adaptasyonlarını hızlandırarak, mevzuatın yanlış yorumlanması ve zamanlama hataları sonrasında firmanızın idari yaptırımlarla işgücü maliyetlerinin artmasını engelleriz.

Ayrıntılı Bilgi

Mesleki Yeterlilik

Sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir.

Ayrıntılı Bilgi